Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De directeur die namens het bestuur handelt, heeft (volgens de wet medezeggenschap scholen) voor een aantal zaken instemming van de MR nodig. Voor andere zaken heeft de MR de bevoegdheid om advies te geven. Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement. In de praktijk betekent dit dat de MR over veel verschillende aspecten van de school meedenkt en haar standpunten met de directie bespreekt.
Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal!

Klik voor het MR reglement

elkaar-helpen-handen-ineen-hulpouders-400x400

Even voorstellen

De MR is samengesteld uit minimaal drie teamleden en drie ouderleden.

– Robert Lusing (ouder), voorzitter
– Jeroen Burlage (ouder), lid
– Els Lammers – van der Wel (ouder) lid
– Raymond van Asperen (ouder), lid
– Sander Duijts (ouder), lid
– Chantal Fransen (team), lid
– Wilma Kleis (team), lid
– Sophie Maassen (team), lid

Als een ouder-lid de MR verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar. Ze zijn daarna één keer herkiesbaar.

teambuilding-studiedag-400x400

Contact en notulen

Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen.
De MR is niet de plek om individuele kwesties of klachten over personeelsleden te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. U kunt het beste contact opnemen met de voorzitter van de MR, Robert Lusing. Of stuur een e-mail naar: mr@entree.unicoz.nl.

Via deze website kunt u de verslagen van de MR lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een MR-lid te vinden, in de school of op het schoolplein!

Vergaderdata 2020 / 2021

15-09-2020
27-10-2020
08-12-2020
09-02-2021
23-03-2021
18-05-2021
22-06-2021

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.

Contact-400x400
X