Team

Door het inzetten van kwaliteiten en interesses van de teamleden benutten wij ieders kwaliteiten optimaal. Bovendien laten we zien dat verschillen erbij horen en goed benut kunnen worden wanneer je samen werkt.

Directeur (ma t/m vrij)
Locatiemanager
Adjunct locatiemanager kinderopvang
Directiesecretaresse/bredeschool
specialist Passend Onderwijs (ma/di/do) /groep 1/2A (wo/vr)
Groep 1/2A (ma/di/do)
Groep 1/2B (wo/do/vr)
Leerkracht 1/2B ma/di/do
groep 1/2A (wo/vr), groep 3 (di)
groep 3 (ma/wo/do/vr) MB/HB specialist/passend onderwijs (di)
groep 5 (ma/di/wo/vr), specialist taal (w0)
groep 7 (ma/di) gr 8 (do/vr) spec.rekenen (wo)
Groep 7 (wo t/m vr) Ondersteuning 6/7/8 (di)
Groep 8 (ma/di/wo) kindcoach/soc.veiligheid (do/vr)
Groep 4 (do/vr/ondersteuning 4/5 (wo)
Groep 5 (do) , ondersteuning groep 4/5 (ma/vr)
onderwijsassistent (ma/di/wo) administratie (vrij)
Conciërge/ondersteuning
gymdocent/leerkracht
Ondersteuning 1/2 (ma/do/vr) reken-/projectatelier MB/HB (di)
gym groep 1-2/ondersteuning6/7/8
Groep 3 (do/vr). Ondersteuning 6/7/8 (wo)
Medewerker BSO (ma-ocht, wo, do, vrij. en vakanties)
Medewerker BSO (ma-mid./di-mid./wo/do/vr)
Medewerker speeltaalhuis (ma-ocht./do-ocht/vr-ocht.)
Medewerker KDV (di/do/vr)
Medewerker BSO (ma-ocht./ di-ocht) medewerker speeltaalhuis (di/do/vr)
Medewerker KDV (di/do/vr)
Medewerker KDV ma/wo/do/vr)
Medewerker STH/BSO