Veiligheid

Gedragsprotocol

Als school streven we ernaar dat alle leerlingen zich vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een gedragsprotocol zorgt voor duidelijke kaders en regelgeving, waaraan iedereen zich dient te houden. Dit beleidsstuk is opgesteld om proactief te kunnen anticiperen op allerlei situaties waarmee kinderen te maken krijgen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Wij geven iedereen die bij ons onderwijs betrokken is houvast en richtlijnen bij het voorkomen en oplossen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zodat de vrijheid en veiligheid gewaarborgd blijven. Samen met onze methode voor sociaal emotioneel leren, DE KANJERTRAINING, vormt dit protocol de basis van waaruit we als school handelen.

Klik hier voor ons gedragsprotocol.

kanjertraining_bewezen_effectief

Vertrouwenspersoon

Indien er met de kinderen problemen zijn die duidelijk met de school te maken hebben dan is het natuurlijk het beste wanneer dat ook op school met de leerkracht of met de directie besproken kan worden.

Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, juf Gerda Vooijs.

Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren.

gerda