Schooldocument

De Entree bereidt de kinderen voor op een talentvolle toekomst. Hierdoor zijn wij als kindcentrum voortdurend in beweging. Wat willen we behouden, wat willen we veranderen en wat willen we verbeteren. Met elkaar stellen wij als team ambitieuze doelen.
Stephen Covey schreef ooit: “Begin met het eind in gedachten”.
Met dat eindpunt in gedachten schrijven wij ons Schooldocument. Hierbij kijken wij 4 jaar vooruit. Vanuit daar stellen wij jaarlijks een jaarplan op.

166671477