Kinderdagverblijf

Plezier in ontwikkeling

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen vanaf 6 weken tot het moment dat ze naar het de basisschool gaan. Of ze nu 14 weken oud zijn, of bijna 4. Met veel aandacht zorgen wij voor uw kind en stimuleren de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Een baby die door muziek en liedjes klanken ontdekt, een peuter die buiten de natuur ervaart en een kleuter die onder begeleiding zijn eigen keuzes leert maken. Spelenderwijs opgroeien is leuk. En nog leuker is het als uw kind zelf ervaart iets nieuws te kunnen. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind en gaan hier graag met u over in gesprek.

fotografie IKC Overwater De Entree voor LIAG Architecten

Structuur en regelmaat

Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving met structuur en regelmaat waarin uw kind zich veilig en blij voelt. Een duidelijke dagindeling en vaste groepen bieden structuur en geven uw kind een fijn en vertrouwd gevoel. Er is een rustige plek waar de kinderen kunnen slapen. Ieder kind is uniek en er wordt gekeken naar wat het nodig heeft. Naast de dagelijkse zorgmomenten worden er allerlei activiteiten aangeboden zoals spelletjes, zingen, voorlezen, buitenspelen en vrij spel. Doordat de ruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken, is er veel variatie in spel mogelijk. Het speelgoed stemmen we af op de leeftijd van de kinderen.

Iedere dag wordt er buiten in de natuurtuin gespeeld met de kinderen. Er is buiten spelmateriaal aanwezig wat opgeborgen is in ons eigen huisje in onze tuin. We hebben fietsjes, tractors, emmers en scheppen. De baby’s kunnen zich heerlijk vermaken op een eigen plekje in de tuin. De peuters kunnen op ontdekkingstocht tussen de struiken of zich verstoppen in het natuurlijke huisje.

Er is natuurlijk ook ruimte voor creativiteit! De ontwikkeling van de kinderen stimuleren wij op alle momenten van de dag.

fotografie IKC Overwater De Entree voor LIAG Architecten

3-jarigen

Op iedere locatie geven we aandacht aan de kinderen die de stap gaan maken naar de basisschool. Op onze locaties wordt met dezelfde thema’s gewerkt als op de basisschool. De activiteiten worden op deze thema’s afgestemd. Ook is er een kringmoment. Spelenderwijs wordt uw kind zo voorbereid op de overgang naar het onderwijs.

Meer informatie over de locatie van gro-up kinderopvang die bij ons KC hoort? Bekijk Kinderdagverblijf De Entree.

IMG_6708

Samen met school

Op het leerplein van de kleuters hebben we gezamenlijk met de school een bibliotheek met een leesplek waar we met de kinderen van het kinderdagverblijf en het speeltaalhuis naar toe kunnen. Op deze plek maken de kinderen op een natuurlijke manier kennis met de kleuters en zal de overgang naar het basisonderwijs makkelijker verlopen. Daarnaast is belangrijk om regelmatig met kinderen te lezen en het woordenschat van kinderen te ontwikkelen. Ouders mogen de boekjes uit de bibliotheek lenen om thuis met de kinderen te lezen.

kid-course-1