Missie en Visie

Missie

Ieder kind is uniek en het is van belang dat kinderen leren dit te accepteren en te waarderen. Vanuit die gedachten hebben wij de volgende uitgangspunten beschreven:

  • Kinderen voelen zich hier veilig, er heerst wederzijds respect en vertrouwen
  • Kinderen mogen fouten maken, je bent goed zoals je bent
  • Kinderen zijn hier trots op zichzelf en hun prestaties
  • Kinderen leren keuzes te maken, zo creëren we eigenaarschap
Juichende-kids_12355909_original.png

Visie

Ons Kindcentrum is meer dan alleen kinderen en een team en staat in het middelpunt van de samenleving. De ontwikkeling van (mede)verantwoordelijkheidsgevoel hangt hiermee samen. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen proces, maar ook voor het geheel.

Wij staan voor het begeleiden van zelfstandige, zelfredzame, proactieve mensen die eigenaar zijn van hun eigen leren. Dit leidt volgens ons tot meer motivatie. Hierbij wordt gekeken naar de nieuwsgierigheid van individuele leerlingen en hun vraag-/onderwijsbehoefte. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. De rol van de leraar zien wij als een begeleider/coach.

We bevorderen het ontwikkelen van talenten (breed) en zelfontplooiing. Creatieve vakken en het bieden van de mogelijkheid tot experimenteren/ontdekken spelen hierin voor ons een belangrijke rol. Dit verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en kinderen worden hierdoor flexibeler, breder georiënteerd en steviger.

We zetten in op het aanleren van 21st century skills, aangezien we hiermee opleiden voor de toekomst (creatief en kritisch denken stimuleren, samenwerken, ICT vaardigheden etc). Wij houden hierbij wel focus op betekenisvol leren, het geleerde moet toepasbaar zijn voor kinderen.

166671477

Leerstijlen model Dunn & Dunn

Onze missie en visie zijn gebaseerd op het leerstijlen model van Dunn & Dunn. Het model gaat er van uit dat niemand hetzelfde is; iedereen leert op een andere manier. Het model houdt rekening met 5 categorieën van in totaal 21 variabelen die het leren en de concentratie beïnvloeden.

Uitgangspunt van het leerstijlen model is dat iedereen kan leren en talenten heeft, gebaseerd op een combinatie van biologische en karakterologische kenmerken. Iedere leerling heeft zijn eigen unieke combinatie van voorkeuren. Als leertaken benaderd worden via deze voorkeuren zijn leerlingen het meest zelfverzekerd en succesvol.

De invloed per variabele kan wisselen van sterk tot matig. Er zijn ook variabelen die geen invloed hebben op het vermogen van de leerling om zich te concentreren en te leren.

eaedfb27a765d5020a4e77b06229e659
X