Missie en Visie

Kernwaarden

Vertrouwen 
Op ons kindcentrum gaan wij uit van vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van ieder kind en doen ons best deze zo goed mogelijk in te zetten, zodat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast stimuleren wij de kinderen vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen en in de goedheid van anderen. Dit is de basis voor een goede relatie met anderen wat samenwerken mogelijk maakt.  

Eigenaarschap 
Wanneer je eigenaarschap stimuleert nemen kinderen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Dit maken wij zo goed mogelijk zichtbaar met een doorgaande lijn in onze aanpak en werkwijze, zowel didactisch als pedagogisch. Zelf keuzes maken en leren van je eigen fouten hoort hierbij.  

Talentontwikkeling 
Binnen ons kindcentrum leiden wij onze kinderen zo breed mogelijk op. We laten de kinderen kennismaken met allerlei vakgebieden en geven de kinderen de ruimte om te kunnen excelleren.
Wij maken niet alleen gebruik van de talenten van onze leerlingen en medewerkers, maar ook van ouders en andere betrokkenen. Wij blijven ons ontwikkelen

Juichende-kids_12355909_original.png

Missie

Ons kindcentrum is de ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar we door opvang, onderwijs en ontspanning een toonaangevende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in de wijk. Kinderen voelen zich bij ons gezien en gekend: ze zijn welkom. 

We zorgen door een passend aanbod bij de ontwikkelbehoefte van elk kind voor een doorgaande ontwikkellijn 

  • Op ons kindcentrum voelen kinderen zich hier veilig, er heerst wederzijds respect en vertrouwen 
  • Op ons kindcentrum mogen kinderen fouten maken, je bent goed zoals je bent 
  • Op ons kindcentrum zijn kinderen trots op zichzelf en hun prestaties 
  • Op ons kindcentrum leren kinderen keuzes te maken, zo creëren we eigenaarschap 
Juichende-kids_12355909_original.png

Visie

Ons kindcentrum is voor ons een plek waar kinderen op hun eigen manier de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Door mee te doen, voor te doen en te stimuleren. We werken met enthousiasme, vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan een doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen en in hetzelfde pedagogisch klimaat. 

We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige persoonlijkheden die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Leren eigen keuzes te maken, bij zichzelf blijft en eigen talenten te ontdekken. Hierbij wordt gekeken naar de nieuwsgierigheid van individuele kinderen. Daarnaast geeft het levensplezier als je nieuwe dingen leert.

166671477

Leerstijlen model Dunn & Dunn

Onze missie en visie zijn gebaseerd op het leerstijlen model van Dunn & Dunn. Het model gaat er van uit dat niemand hetzelfde is; iedereen leert op een andere manier. Het model houdt rekening met 5 categorieën van in totaal 21 variabelen die het leren en de concentratie beïnvloeden. 

Uitgangspunt van het leerstijlen model is dat iedereen kan leren en talenten heeft, gebaseerd op een combinatie van biologische en karakterologische kenmerken. Iedere leerling heeft zijn eigen unieke combinatie van voorkeuren. Als leertaken benaderd worden via deze voorkeuren zijn leerlingen het meest zelfverzekerd en succesvol. 

De invloed per variabele kan wisselen van sterk tot matig. Er zijn ook variabelen die geen invloed hebben op het vermogen van de leerling om zich te concentreren en te leren. 

Speciaal voor ons kindcentrum heeft een ouder de leerstijlen die wij op De Entree hanteren in beeld gebracht. 

Slide1