KIDSclub

Speciaal voor oudere kinderen

We snappen dat oudere kinderen meer vrijheid, zelfstandigheid en uitdaging willen. Daarom hebben wij speciaal voor de kinderen van 9 tot 13 jaar de KIDSclub. In een eigen ruimte beleeft uw kind bij de KIDSclub leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten en workshops samen met leeftijdsgenootjes. Ook begeleiden wij uw kind op weg naar zelfstandigheid zoals het van en naar school toe gaan. Op de KIDSclub hebben wij een kinderraad. In de kinderraad leert uw kind zijn of haar mening te uiten en samen te overleggen.

Beeld KIDSclub

Van onderwijs naar de BSO

Wij zijn geopend aansluitend op de onderwijstijden en hele dagen in de vakanties. Bij sluiting van het onderwijs, bijvoorbeeld door studiedagen, biedt de BSO meestal ook opvang. Nadat de lessen zijn afgelopen, worden de kinderen – in het Kindcentrum – opgewacht door de pedagogisch medewerkers. Als het nodig is, worden de kinderen (lopend) opgehaald.

Beeld KIDSclub 2

De mening van uw kind telt

Zelfstandigheid bevorderen vinden wij belangrijk. Ook kinderparticipatie hoort bij zelfstandigheid. Daarom hebben kinderen bij ons inspraak. We laten hen meedenken en meepraten. Bijvoorbeeld over de inrichting van de ruimte, de aanschaf van spelmateriaal en het activiteitenaanbod. Dit betekent niet dat kinderen alles beslissen. Participatie houdt vooral in: samen zoeken naar oplossingen!

Meer informatie over de locatie van gro-up kinderopvang die bij ons KC hoort? Bekijk KIDSclub De Entree

Beeld KIDSclub 3