Oudercommissie KDV

Oudercommissie

gro-up hecht veel belang aan de samenwerking met ouders. De oudercommissie behartigt en vertegenwoordigt de belangen van kinderen en ouders over de opvang van hun kinderen. De commissie adviseert de leidinggevende over bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid binnen een locatie, de locatiegids, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling en de prijs. Iedere locatie binnen gro-up heeft één of meerdere oudercommissies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de oudercommissie of leidinggevende van de locatie.

Overkoepelende oudercommissie

Naast de verschillende oudercommissies bestaat er binnen gro-up een overkoepelende oudercommissie. Deze commissie bespreekt samen met directie algemene zaken en ontwikkelingen binnen gro-up. Vanuit de oudercommissie is er één afgevaardigde die zitting heeft in deze overkoepelende oudercommissie. Ook hebben de oudercommissies adviesbevoegdheden gemandateerd aan de overkoepelende oudercommissie. De oudercommissie en de overkoepelende oudercommissie werken allebei via een eigen reglement.

Contactgegevens oudercommissie:
Annie Koch (locatiemanager KC De Entree)
kzm.lm.13@gro-up.nl

166671477