Welkom op de Entree

De Entree is een gloednieuw Kindcentrum gelegen in de groene wijk Meerzicht, aan de rand van de toekomstige, levendige stadswijk De Entree. In ons Kindcentrum vindt u onderwijs en kinderopvang onder één dak.

Ons streven is dat het onderwijs en de opvang op De Entree zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de kinderen van deze tijd. Op De Entree geven wij de kinderen de ruimte om te leren op een manier die bij hun past. Werken vanuit leerstijlen noemen we dat! Door het toepassen van onder andere Meervoudige Intelligentie maken we gebruik van de talenten van de kinderen. Binnen onze creatieve ateliers maken de kinderen kennis met allerlei vaardigheden en stimuleren wij hun creativiteit. In combinatie met onze Kanjertraining en onze Christelijke identiteit binnen het onderwijs leren wij de kinderen een ‘goede’ burger te zijn.

Klaar voor een talentvolle toekomst!

Onze naam

“Kom binnen en wees welkom!” De naam zegt het eigenlijk al. De deur (ingang) staat voor u open.

Daarnaast staat De Entree voor een nieuwe start. De afgelopen jaren hebben wij een visietraject doorlopen en het onderwijs afgestemd aan de onderwijsbehoefte van kinderen in de 21ste eeuw. Samen met Kern kinderopvang zijn wij een samenwerking aangegaan en werken wij nu vanuit één pedagogische visie.

Met elkaar hebben wij een veilige speel- en leeromgeving gecreëerd waar iedereen zich fijn en welkom voelt.

IMG_6712

Ons gebouw

Midden in het groen vindt u ons gebouw wat uit twee lagen bestaat. Op de begane grond vindt u na de ontvangstruimte ons kinderdagverblijf, speeltaalhuis,

groep 1 t/m 3 en een multifunctionele ruimte. Op de eerste verdieping zijn groep 4 t/m 8 gevestigd. Ook beschikt deze verdieping over een groot dakterras.

Elke groep, zowel bij de kinderopvang als bij het onderwijs, beschikt over een eigen basisruimte. Dit is de thuisbasis voor de kinderen. Hier krijgen de kinderen instructie, worden verhalen verteld en praten we met elkaar. Daarnaast delen zij met een aantal andere groepen een gezamenlijke ruimte, het (speel-) leerplein. Het (speel-) leerplein is uitdagend ingericht met afwisselend meubilair.

fotografie IKC Overwater De Entree voor LIAG Architecten

Identiteit

Kindcentrum De Entree is een samenwerking tussen Unicoz en Kern kinderopvang. De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs.

Wij bieden protestant christelijk onderwijs. Vanzelfsprekend is er op school ruimte voor kinderen en ouders met een andere levensbeschouwing. Wij vertellen uit de bijbel, zingen, bidden en vieren de christelijke feestdagen.. Respect voor iedereen en elkaar accepteren is belangrijk.

thumbnail_IMG_0772

Ruimte en aandacht voor de talenten van uw kind

Einstein zei het al:
‘In iedereen schuilt een genie maar als we een vis beoordelen op zijn vaardigheden om in bomen te klimmen, groeit hij op in de overtuiging dat hij een mislukkeling is’. 

Op De Entree werken we vooral met de vaardigheden en talenten die in kinderen schuilen. We geloven dat ieder kind wordt geboren met talent. Maar het is aan u als ouders en aan ons als kindcentrum om deze talenten te stimuleren. 

Wij geven dit onder andere vorm door verschillende leerstijlen in te zetten tijdens onze instructies, spel en verwerking. Waar het ene kind graag met anderen samenwerkt, kiest een ander kind juist graag een plekje stil en alleen. Ook zijn er kinderen die in plaats van hun verwerking op papier of digitaal juist liever hun lijf gebruiken. Inhoud van thema’s worden op verschillende manier aangeboden. Spel, creatief, gesprek en bewegen. 

“Beleef, ervaar en herinner” 

Binnen de kinderopvang worden er op verschillende momenten van de dag activiteiten aangeboden. Dat kan zijn iets creatiefs, een spelletje doen, een buitenactiviteit of gewoon lekker klimmen en klauteren of spelen in de buitenkeuken. Kinderen ontdekken en de zintuigen worden gestimuleerd. 

In het onderwijs staan in de middag de creatieve ateliers centraal. Hierbij worden kinderen geïnspireerd en aangezet tot zelfontdekkend leren. Op De Entree kennen we onder andere een ‘theater’ atelier en het ‘ontdek’ atelier. 

Buiten schooltijd bieden we buitenschoolse opvang aan. In deze vrije tijd bieden we ruimte aan om te spelen maar ook om te ontdekken bijv. muziek, koken, techniek of een kunstzinnige activiteit. Dit kan zijn door een brede schoolactiviteit van een pedagogisch medewerker of een externe partij. Bij de KIDSclub (9-13 jaar) worden kinderen voorbereid op de maatschappij, leren om te gaan met risico’s en bewuste keuzes maken. De weg naar zelfstandigheid vergroten, voorbereidend naar de middelbare school. 

bredeschool

Respect voor elkaar en voor de omgeving

Op De Entree mag je zijn wie je bent. We leren dat iedereen anders is en anders denkt, dat maakt de wereld mooi. Op die manier voelt iedereen zich thuis. 

 

Vanuit een gevoel van veiligheid krijgt ieder kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Bij De Entree gaan kinderen graag naar de kinderopvang of school, worden gehoord en gezien en bieden we duidelijkheid. Wij leren kinderen voor zichzelf op te komen en anderen op een juiste manier te coachen. Binnen de kinderopvang spelenderwijs tijdens kringactiviteiten. Vanaf 4 jaar zetten we hiervoor kanjertrainingen in. 

“Kom binnen en wees welkom” 

De wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan, bepaalt mede de cultuur en sfeer op ons kindcentrum. Vanuit de protestant-christelijke identiteit heeft de school een positief mensbeeld: ieder mens is uniek en de moeite waard. 

IMG_0025

Onderwijs en opvang op maat

Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en temperament van onze kinderen, maken we onze kinderopvang en ons onderwijs interessant en uitdagend en voelen kinderen zich gezien en gehoord. 

Zowel binnen de kinderopvang als het onderwijs bieden wij diverse ondersteuning. Of het nu gaat om extra ondersteuning om de woordenschat te stimuleren of juist extra uitdaging voor kinderen met een voorsprong. Een doorgaande leerlijn en werken vanuit doelen geeft inzicht in het niveau van een kind. 

Om dit vorm te geven werken de pedagogisch medewerkers in KIJK! Zij kijken naar het kind hoe het zich ontwikkelt en past daar het aanbod op aan. Alle kinderen vanaf groep 1 werken o.a. met een portfolio en voeren de leerkrachten regelmatig kindgesprekken met de leerlingen. Hierdoor worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en krijgen zij instructie en bijbehorende verwerking op maat. Met behulp van ICT maken wij het gepersonaliseerd leren steeds meer mogelijk. 

IMG_0024