Gezonde school

Voeding

KC De Entree is in het bezit van het vignet ‘Gezonde School en het certificaat gezonde voeding. Om dit predicaat te houden, zetten we hoog in op gezonde voeding en gezond bewegen. We hebben met elkaar afgesproken om op in ieder geval de woensdag, donderdag en vrijdag een fruit- en groentedag te houden. Op de overige dagen zien wij dit natuurlijk ook graag. Ongezonde tussendoortjes gaan weer mee naar huis. Wij bieden alle leerlingen elke ochtend een schoolontbijt aan in onze boterhammenbar. Tijdens dit moment kunnen leerlingen ook meteen hun lunch maken. Op donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen een gezonde warme lunch van Tommy Tomato aangeboden. Op woensdag is het waterdag. Alle kinderen drinken deze dag water bij ons op school. Bij traktaties is het raadzaam deze zo gezond mogelijk te houden. Ook meedoen aan verschillende sporttoernooien en een uitgebreid aanbod via de brede school hoort bij ons als gezonde school.

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid. Ook via onze Facebookpagina  inspireren wij u regelmatig met gezonde traktaties.

Voedingsbeleid De Entree

Sport en bewegen

KC De Entree is in het bezit van het certificaat “sport en bewegen”. Dit certificaat gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl op school. Denk daarbij aan het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten op school en het in kaart brengen van het beweeggedrag van de leerlingen. Sporten en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor het presteren op school en voor het (sociaal) welbevinden van jongeren. KC De Entree voldoet aan het beleid m.b.t. het aantal gymlessen van twee keer 45 minuten per week. Daarnaast bieden wij ook in het naschoolse aanbod sportlessen aan, zoals o.a. basketbal en hardlopen. Tevens hebben wij jaarlijks een sportdag, is er extra gym tijdens het keuze-atelier en kunnen de leerlingen spelen op een uitdagend speelplein met sportieve materialen. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan sport en bewegen.

Beleidsplan sport en bewegen

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze school zelf is altijd al rookvrij. Maar ook het schoolterrein buiten is rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Alvast onze dank voor jullie medewerking!

Relaties en seksualiteit

KC De Entree is een gezonde school en werkt al jaren aan de gezondheid en het welzijn van haar leerlingen. Op KC De Entree vinden wij het belangrijk om leerlingen in een veilige omgeving en met gerichte aandacht uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Wij staan voor het begeleiden van zelfstandige, zelfredzame, proactieve mensen, die eigenaar zijn van hun eigen leven. In 2020 heeft KC De Entree in het kader van de Gezonde School het themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’ behaald. Dit themacertificaat draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Ook het durven vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. 

Ons streven is dat het onderwijs op KC De Entree zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de kinderen van deze tijd. KC De Entree is een basisschool waar jongeren van 4 tot 12 jaar zitten. Dit is een fase in het leven waarin veel verandert. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, de eerste keer verliefd worden, voor jezelf leren opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op onze school.  

Onze school is Protestants Christelijk. Dit zie je terug in de school. Wij behandelen elkaar (wat iemands achtergrond ook is) zonder oordeel en met tolerantie, liefde, begrip en geduld. Tevens vinden wij het belangrijk dat iedereen op een goede, respectvolle en gezonde manier met elkaar omgaat, ook als er sprake is van meer dan vriendschap. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan relaties en seksualiteit.

Beleidsplan relaties en seksualiteit  

IMG_0026