Gezonde school

KC De Entree heeft in 2014 het vignet ‘Gezonde School behaald en in & 2016  het certificaat gezonde voeding , toen nog onder de naam Prinses Amaliaschool. Om dit predicaat te houden, zetten we hoog in op gezonde voeding en gezond bewegen. We hebben met elkaar afgesproken om op in ieder geval de woensdag, donderdag en vrijdag een fruit- en groentedag te houden. Op de overige dagen zien wij dit natuurlijk ook graag. Ongezonde tussendoortjes gaan weer mee naar huis. Op woensdag is het waterdag. Alle kinderen drinken deze dag water bij ons op school. Bij traktaties is het raadzaam deze zo gezond mogelijk te houden. Ook meedoen aan verschillende sporttoernooien en een uitgebreid aanbod via de brede school hoort bij ons als gezonde school.

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid.. Ook via onze Facebookpagina  inspireren wij u regelmatig met gezonde traktaties.

Voedingsbeleid De Entree

In 2021 heeft KC De Entree het certificaat “sport en bewegen” behaald. Dit certificaat gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl op school. Denk daarbij aan het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten op school en het in kaart brengen van het beweeggedrag van de leerlingen. Sporten en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor het presteren op school en voor het (sociaal) welbevinden van jongeren. KC De Entree voldoet aan het beleid m.b.t. het aantal gymlessen van twee keer 45 minuten per week. Daarnaast bieden wij ook in het naschoolse aanbod sportlessen aan, zoals o.a. basketbal en hardlopen. Tevens hebben wij jaarlijks een sportdag, is er extra gym tijdens het keuze-atelier en kunnen de leerlingen spelen op een uitdagend speelplein met sportieve materialen. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan sport en bewegen.

Beleidsplan sport en bewegen

IMG_0026
X