Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten.. We geven ook aan wat onze grenzen zijn. Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden..

Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team van de school. Ook de medezeggenschapsraad (personeel en ouders) is hierin gekend.

U kunt hier binnenkort ons schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Kerk-school-en-gezinsdienst-300x199