Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij van groot belang! Omdat wij samen het onderwijs nog beter en aantrekkelijker willen maken voor uw kind, werken wij graag met u als ouders samen en betrekken wij u actief bij het onderwijsleerproces van uw kind.

We werken met een ouderkamer, waar éénmaal per week op woensdag ouders bijeenkomen om met elkaar te praten of na te scholen over een bepaald onderwerp.

Klik hier voor meer informatie over de ouderkamer.

Daarnaast zorgen we bij zoveel mogelijk activiteiten ervoor dat ouders betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering.

In week 2 hebben we startgesprekken met ouders. Verder drie keer per jaar een voortgangsgesprek.

Regelmatig is er een inloopochtend om mee te kijken in de klas.

166671477